tel: 728 945 164
office@zebraacademy.pl
Business Language with Native Speakers!

Zajęcia indywidualne | Business English, Chinese & Polish

     

Zajęcia indywidualne dbywają się z częstotliwością i w godzinach dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Maja podobna formę do zajęć grupowych, ale pozwalają na jeszcze większe dostosowanie do wymagań uczestników. W trakcie tych zajęć nacisk położony jest na komunikację i rozmowę.

Kurs podzielony jest na dwutygodniowe bloki, z których każdy ma na celu przybliżenie słownictwa z zakresu rożnych dziedzin biznesu m.in. prawa, księgowości, marketingu tradycyjnego, marketingu internetowego, negocjacji, itp.

Wybór metody nauczania

Podczas zajęć indywidualnych metoda nauczania dobierana jest na podstawie testu, który pokazuje w jaki sposób kursant najszybciej nauczy się danego języka. Elvin Klassen wyróżnia siedem inteligencji:

  • Word smart (linguistic)
  • Math smart (logical-mathematical)
  • Picture smart (visual-spatial)
  • Music smart (musical)
  • Body smart (bodily-kinesthetic)
  • People smart (interpersonal)
  • Self smart (intrapersonal)

W zależności od tego, czy uczeń myśli obrazami, słowami czy analitycznie będzie miał podczas zajęć przedstawiane duże ilości zdjęć, będzie dużo czytał czy też rozwiązywał łamigłówki.

Wszyscy uczestnicy kursów i inne osoby zainteresowane, są zaproszeni na cykliczne spotkania, poświęcone innym kulturom biznesowym oraz dodatkowe eventy jak m.in. tandemy jezykowe.